Xe Gom Rác

 • Xe Gom Rác 400l Thép, Inox

  Xe Gom Rác 400l Thép, Inox

  Liên hệ: 0968.968.832

  Thông tin sản phẩm
  Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l
  Đơn vị sản xuất: www.cokhidongcoi.com
  Xem thêm: Xe gom Rác 500l Inox, Thép

  Thông số khung xe gom rác:

  • Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34mm dày 2mm
   U80x40
  • Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
  • Bánh xe bằng cao su đặc
  • Vòng bi 6205
  • Cao su đệm chống rung

  Thông số thùng xe thu gom rác:

  • Thùng dày 1mm
  • Bề mặt mạ kẽm
  • Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4
  • Chất liệu: Thép/inox

  Thông số xe gom rác đẩy tay:

  • Kích thước tổng thể: 1193 x 1060 x 973 (mm)
  • Kích thước thùng chứa: 900 x 700x 630 (mm)
 • XE GOM RÁC 400L THÙNG TÔN

  XE GOM RÁC 400L THÙNG TÔN

  Liên hệ: 0968.968.832

  Thông tin sản phẩm
  Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l thùng tôn
  Đơn vị sản xuất: www.cokhidongcoi.com
  Xem thêm: Xe gom Rác 400l thép, inox

 • Xe Gom Rác 400l Thùng Tôn

  Xe Gom Rác 400l Thùng Tôn

  Liên hệ: 0968.968.832

  Thông tin sản phẩm
  Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l thùng tôn
  Đơn vị sản xuất: www..cokhidongcoi.com
  Xem thêm: Xe gom Rác 400l thép, inox

  Thông số khung xe gom rác:

  • Khung xe gom rác thùng tôn 400l bằng tuýp sơn đen F 34mm dày 2mm
   U80x40
  • Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
  • Bánh xe bằng cao su đặc
  • Vòng bi 6205
  • Cao su đệm chống rung

  Thông số thùng xe thu gom rác:

  • Thùng dày 1mm
  • Bề mặt mạ kẽm
  • Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4
  • Chất liệu: Thép/inox

  Thông số xe gom rác đẩy tay:

  • Kích thước tổng thể: 1193 x 1060 x 973 (mm)
  • Kích thước thùng chứa: 900 x 700x 630 (mm)
 • XXe Gom Rác 400l Thùng Tôn, Có Nắp

  Xe Gom Rác 400l Thùng Tôn, Có Nắp

  Liên hệ: 0968.968.832

  Thông tin sản phẩm
  Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l thùng Tôn Có Nắp
  Đơn vị sản xuất: www.cokhidongcoi.com
  Xem thêm: Xe Gom Rác 400l Thép, Inox

  Thông số khung xe gom rác:

  • Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 1,5mm
   U80x40
  • Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
  • Bánh xe bằng cao su đặc
  • Vòng bi 6205
  • Cao su đệm chống rung

  Thông số thùng xe thu gom rác:

  • Thùng dày 1mm
  • Bề mặt mạ kẽm
  • Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4
  • Chất liệu: Thép/inox

  Thông số xe gom rác đẩy tay:

  • Kích thước tổng thể: 1320 x 1050 x 1030 (mm) / Kích thước tổng thể: 1193 x 1060 x 973 (mm)
  • Kích thước thùng chứa: 1050 x 800x 830 (mm) / Kích thước thùng chứa: 900 x 700x 630 (mm)
 • No thumb

  Xe Gom Rác 500l Inox

  Liên hệ: 0968.968.832

  Thông tin sản phẩm
  Tên sản phẩm: Xe gom rác 500l
  Đơn vị sản xuất: www.cokhidongcoi.com
  Xem thêm: Xe gom rác 400l inox

  Thông số khung xe gom rác:

  • Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34mm dày 1,5mm
   U80x40
  • Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
  • Bánh xe bằng cao su đặc
  • Vòng bi 6205
  • Cao su đệm chống rung

  Thông số thùng xe thu gom rác:

  • Thùng dày 0,7mm
  • Bề mặt mạ kẽm
  • Khung thùng bằng thép V50x5 và V50x5
  • Chất liệu: Thép/inox

  Thông số xe gom rác đẩy tay:

  • Kích thước tổng thể: 1320 x 1050 x 1030 (mm)
  • Kích thước thùng chứa: 1050 x 800x 830 (mm)
 • Xe Gom Rác 500l Thùng Tôn

  Xe gom Rác 500l Inox, Thép

  Liên hệ: 0968.968.832

  Thông tin sản phẩm
  Tên sản phẩm: Xe gom rác 500l
  Đơn vị sản xuất: www.cokhidongcoi.com
  Xem thêm: hộp đồng hồ nước

  Thông số khung xe gom rác:

  • Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34mm dày 2mm
   U80x40
  • Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
  • Bánh xe bằng cao su đặc
  • Vòng bi 6205
  • Cao su đệm chống rung

  Thông số thùng xe thu gom rác:

  • Thùng dày 1mm
  • Bề mặt mạ kẽm
  • Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4
  • Chất liệu: Thép/inox

  Thông số xe gom rác đẩy tay:

  • Kích thước tổng thể: 1320 x 1050 x 1030 (mm)
  • Kích thước thùng chứa: 1050 x 800x 830 (mm)
 • Xe Gom Rác 500l Thùng Tôn

  Xe Gom Rác 500l Thùng Tôn

  Liên hệ: 0968.968.832

  Thông tin sản phẩm
  Tên sản phẩm: Xe gom rác 500l thùng tôn
  Đơn vị sản xuất: www.cokhidongcoi.com
  Xem thêm: Xe Gom Rác 400l Thùng Tôn

  Thông số khung xe gom rác:

  • Khung xe gom rác thùng tôn 500l bằng tuýp sơn đen F 34m dày 1,5mm
   U80x40
  • Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
  • Bánh xe bằng cao su đặc
  • Vòng bi 6205
  • Cao su đệm chống rung

  Thông số thùng xe thu gom rác:

  • Thùng dày 1mm
  • Bề mặt mạ kẽm
  • Khung thùng bằng thép V50x5 và V50x5
  • Chất liệu: Thùng Tôn Trắng

  Thông số xe gom rác đẩy tay:

  • Kích thước tổng thể: 1320 x 1050 x 1030 (mm)
  • Kích thước thùng chứa: 1050 x 800 x 830 (mm)
 • Xe Gom Rác 500l Thùng Tôn, Có Nắp

  Xe Gom Rác 500l Thùng Tôn, Có Nắp

  Liên hệ: 0968.968.832

  Thông tin sản phẩm
  Tên sản phẩm: Xe gom rác 500l thùng Tôn Có Nắp
  Đơn vị sản xuất: www.cokhidongcoi.com

  Thông số khung xe gom rác:

  • Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 1,5mm
   U80x40
  • Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
  • Bánh xe bằng cao su đặc
  • Vòng bi 6205
  • Cao su đệm chống rung

  Thông số thùng xe thu gom rác:

  • Thùng dày 1mm
  • Bề mặt mạ kẽm
  • Khung thùng bằng thép V50x5 và V50x5
  • Chất liệu: Thép/inox

  Thông số xe gom rác đẩy tay:

  • Kích thước tổng thể: 1320 x 1050 x 1030 (mm)
  • Kích thước thùng chứa: 1050 x 800x 830 (mm)
 • XXe Gom Rác 400l Thùng Tôn, Có Nắp

  Xe Gom Rác Đẩy Tay Có Nắp

  Liên hệ: 0968.968.832

  Thông tin sản phẩm
  Tên sản phẩm: Xe gom rác Đẩy Tay Có Nắp
  Đơn vị sản xuất: www.cokhidongcoi.com
  Xem thêm: Xe Gom Rác 400l Thép, Inox

  Thông số khung xe gom rác:

  • Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 2mm
   U80x40
  • Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
  • Bánh xe bằng cao su đặc
  • Vòng bi 6205
  • Cao su đệm chống rung

  Thông số thùng xe thu gom rác:

  • Thùng dày 1mm
  • Bề mặt mạ kẽm
  • Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4
  • Chất liệu: Thép/inox

  Thông số xe gom rác đẩy tay:

  • Kích thước tổng thể: 1320 x 1050 x 1030 (mm) / Kích thước tổng thể: 1193 x 1060 x 973 (mm)
  • Kích thước thùng chứa: 1050 x 800x 830 (mm) / Kích thước thùng chứa: 900 x 700x 630 (mm)
 • No thumb

  Xe Thu Gom Rác 400l Inox

  Liên hệ: 0968.968.832

  Thông tin sản phẩm
  Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l Inox 201
  Đơn vị sản xuất: www.cokhidongcoi.com
  Xem thêm: Xe gom Rác 500l Inox, Thép

  Thông số khung xe gom rác:

  • Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34mm dày 1,5mm
   U80x40
  • Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
  • Bánh xe bằng cao su đặc
  • Vòng bi 6205
  • Cao su đệm chống rung

  Thông số thùng xe thu gom rác:

  • Thùng dày 0,7mm
  • Bề mặt mạ kẽm
  • Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4
  • Chất liệu: Thép/inox

  Thông số xe gom rác đẩy tay:

  • Kích thước tổng thể: 1193 x 1060 x 973 (mm)
  • Kích thước thùng chứa: 900 x 700x 630 (mm)
0968.968.832

Bánh Xe Đẩy hộp đồng hồ nước xe gom rác

Web Analytics